Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Štěkeň - Změna č. 3 ÚPO Štěkeň
Řešené území:k.ú. Štěkeň

 

Číslo (kód):10277957
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A + U Design s.r.o., U Černé věže 9, České Budějovice
• identifikační číslo:49022571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BRŮHA JIŘÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:103

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 2.7.2012  16/2012 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.12.2012  20/2012 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 27.12.2013  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-steken 
Záznam proveden dne:20.1.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jaroslav Bašta 
Telefon:383700830 
Email:jaroslav.basta@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.