Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Štěkeň - Změna č. 4 ÚPO Štěkeň
Řešené území:k.ú. Štěkeň

 

Číslo (kód):10277957
Pořizovatel:Úřad městyse Štěkeň 
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:INVENTE, s.r.o. , Přední Ptákovice 2, Strakonice 1
• identifikační číslo:25171232
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Mgr. Akad. arch. VONÁŠEK LADISLAV, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:2908

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.3.2014   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 30.6.2014   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 8.5.2015  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-steken 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.