Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán historického jádra města Jičína - Změna č. 1 Regulačního plánu historického jádra města Jičín
Řešené území:k.ú. Jičín

 

Číslo (kód):15623111
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOLEŠOVÁ IVANA, BRNO
• číslo autorizace:1115

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Rozhodnutí o pořízení 18.9.2013 Usnesení 19/30/ZM 
Zadání Schválení 11.12.2013 Usnesení 7/32/ZM 
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti 15.7.2017 Usnesení 5/24/ZM ze dne 28.6.2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mujicin.cz/regulacni-plan-historickeho-jadra-mesta-jicina/ds-29551/archiv=0 
Záznam proveden dne:15.8.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.