Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán historického jádra města Jičína - Změna č. 3 Regulačního plánu historického jádra města Jičína
Řešené území:k.ú. Jičín

 

Číslo (kód):15623111
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOLEŠOVÁ IVANA, BRNO
• číslo autorizace:1115

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Rozhodnutí o pořízení 16.3.2016 Usnesení 14/15/ZM 
Zadání Schválení 22.6.2016 Usnesení 13/17/ZM 
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti 30.12.2020 Usnesení 10.3/16/ZM 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mujicin.cz/regulacni-plan-historickeho-jadra-mesta-jicina/ds-29551/archiv=0  
Záznam proveden dne:3.2.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.