Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Jičín - Změna č. 1 ÚP Jičín
Řešené území:k.ú. Jičín, Moravčice, Popovice u Jičína, Robousy

 

Číslo (kód):19033450
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOLEŠOVÁ IVANA, BRNO
• číslo autorizace:1115

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 12.2.2014  Usnesení 9/34/ZM 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.2.2015  Usnesení 11/5/ZM 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 15.7.2017 Usnesení 6/24/ZM ze dne 28.6.2017 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mujicin.cz/uzemni-plan-jicin/ds-29550/archiv=0 
Záznam proveden dne:15.8.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.