Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Loučná nad Desnou - Změna č. 1 ÚP Loučná nad Desnou
Řešené území:k.ú. Filipová, Kociánov, Kouty nad Desnou, Přemyslov, Rejchartice u Šumperka

 

Číslo (kód):24666995
Pořizovatel:Městský úřad Šumperk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858/, Zlín
• identifikační číslo:14639351
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DUJKA VLADIMÍR, ZLÍN
• číslo autorizace:548

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 30.9.2020   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 9.6.2022  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html 
Záznam proveden dne:15.6.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.