Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Horní Štěpánov - Změna č. 1 ÚP Horní Štěpánov
Řešené území:k.ú. Horní Štěpánov

 

Číslo (kód):25104922
Pořizovatel:Městský úřad Konice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier A.VE, M. Majerové 3, Brno
• identifikační číslo:65309901
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOČIŠOVÁ HELENA, BRNO
• číslo autorizace:2536

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 29.6.2021  Usnesení č. 2/1/2021 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 30.6.2022  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.konice.cz 
Záznam proveden dne:20.7.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.