Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Dolní Nětčice - Změna č. 1 ÚP Dolní Nětčice
Řešené území:k.ú. Dolní Nětčice

 

Číslo (kód):3168888
Pořizovatel:Městský úřad Lipník nad Bečvou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Stanislav Vrubel (Architektonický ateliér), Bohuslavská 1326/, Lipník nad Bečvou
• identifikační číslo:63706792
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VRUBEL STANISLAV, LIPNÍK NAD BEČVOU
• číslo autorizace:2721

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 3.12.2018   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 29.4.2019   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 29.3.2022  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   Ke dni účinnosti nového ÚP, rozhodnutí soudu nebo krajského úřadu 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-lipnik.cz 
Záznam proveden dne:25.4.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.