Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Radošovice - Změna č. 1 územního plánu Radošovice
Řešené území:k.ú. Radošovice u Strakonic

 

Číslo (kód):33135623
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A 32, spol. s r.o., Sokolská 1802/32, Praha 2
• identifikační číslo:25155628
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SCHMITT ROMAN, STRAKONICE
• číslo autorizace:1206

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení    
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 1.6.2018  ZO č. 23/2018 - obsah změny, pořízení dle § 55a, b SZ 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 6.12.2018  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-radosovice 
Záznam proveden dne:7.12.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.