Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Bohušovice nad Ohří - ÚP Bohušovice nad Ohří – změna č. 2
Řešené území:k.ú. Bohušovice nad Ohří, Hrdly

 

Číslo (kód):33715022
Pořizovatel:Městský úřad Bohušovice nad Ohří 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Petr Laube, 28. října 909, Neratovice
• identifikační číslo:86794361
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. LAUBE PETR, NERATOVICE
• číslo autorizace:3889

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.3.2015  Usn. ZM č. 7/03/15 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.6.2015  ZOÚP za období 09/2011-04/2015 obsahující pokyny pro pořízení zm. č.2 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 20.4.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.bohusovice.cz 
Záznam proveden dne:22.4.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Řípová 
Telefon:475657538 
Email:ripova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.