Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Osek - Změna č. 1 územního plánu Osek
Řešené území:k.ú. Petrovice u Oseka

 

Číslo (kód):44656008
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jan Rampich - Architektonická kancelář, Plánkova 1132/, Strakonice
• identifikační číslo:13513613
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAMPICH JAN, STRAKONICE
• číslo autorizace:878

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 8.9.2015  č.usnesení 13 - 160 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.11.2015  č.usnesení 16-196 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 29.10.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-osek 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.