Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Sedlec - Změna č. 4 ÚPN SÚ Sedlec
Řešené území:k.ú. Sedlec u Líbeznic

 

Číslo (kód):44785864
Pořizovatel:Obecní úřad Sedlec 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. BINDEROVÁ DANIELA, PRAHA 9
• číslo autorizace:3426

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.7.2018  usn. č. 06/2/2018, 20.8.2020. usn. č. 03/4/2020 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 13.5.2022 Usnesení č. 02/5/2022 ze dne 25.4.2022 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.sedlec-pha.cz/uzemni-plan-sidelniho-utvaru-sedlec-zmeny-c-4-rozpracovana-dokumentace 
Záznam proveden dne:16.5.2022 
Zaznamenal(a):Lenka Vyšatová 
Telefon:257280700 
Email:vysatoval@kr-s.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.