Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Chlumec nad Cidlinou - Změna č. 2 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Řešené území:k.ú. Chlumec nad Cidlinou, Lučice u Chlumce nad Cidlinou, Pamětník

 

Číslo (kód):47002810
Pořizovatel:Magistrát města Hradec Králové 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Žaluda, projektová kancelář, , Železná 493/20, Praha
• identifikační číslo:73580872
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ŽALUDA EDUARD, PRAHA 1
• číslo autorizace:4077

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení    
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.9.2014  Zpráva o uplatňování ÚP Chlumec nad Cidlinou 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 11.10.2016 Usnesení č. 4/17/16 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.hradeckralove.org/folder/1870/ 
Záznam proveden dne:23.11.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.