Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Police nad Metují - Změna č. 1 ÚP Police nad Metují
Řešené území:k.ú. Police nad Metují, Velká Ledhuje

 

Číslo (kód):62934511
Pořizovatel:Městský úřad Náchod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. METELKA PAVEL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:4178

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 17.12.2016  Usnesení č. 09/01/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 6.9.2017  Usnesení č. 04/04/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:26.9.2017 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.