Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán P횝any - Změna č. 1 ÚP P횝any
Řešené území:k.ú. P횝any

 

Číslo (kód):63531130
Pořizovatel:Obecní úřad P횝any 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Vávra - Studio KAPA, Na Petynce 173/88, Praha 6
• identifikační číslo:16898401
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÁVRA PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:1189

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 22.6.2015  Usnesení ZO P횝any č. II., bod 5 a) 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.2.2016  ZO P횝any schválilo zadání změny č. 1 ÚP 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 19.10.2018  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.pistany.cz 
Záznam proveden dne:12.11.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obrate se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.