Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vlčice - Změna č. 1 ÚP Vlčice
Řešené území:k.ú. Dolní Les, Vlčice u Javorníka, Vojtovice

 

Číslo (kód):65421694
Pořizovatel:Městský úřad Jeseník 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., Spartakovců 6014/3, Ostrava
• identifikační číslo:562963
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SALVETOVÁ HELENA, OSTRAVA - PORUBA
• číslo autorizace:864

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.6.2021  Usnesení č. 16/I/9/2021 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.6.2021  Usnesení č. 16/I/8/2021 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 16.6.2022 Usnesení č. 22/I/28/2022 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   Ke dni účinnosti nového ÚP, rozhodnutí soudu nebo krajského úřadu 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.jesenik.org 
Záznam proveden dne:9.8.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.