Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Albrechtice nad Orlicí - Změna č. 1 ÚP Albrechtice nad Orlicí
Řešené území:k.ú. Albrechtice nad Orlicí

 

Číslo (kód):70350282
Pořizovatel:Městský úřad Kostelec nad Orlicí 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové
• identifikační číslo:44385803
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2039

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 8.11.2016  Usnesení č. 298/15/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.9.2019  Usnesení č. 132/6/2019 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 19.2.2021 Usnesení č. 282/15/2021 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.kostelecno.cz/uzemni-plany/ds-1028/p1=4699 
Záznam proveden dne:24.2.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.