Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Borohrádek - Změna č. 2 ÚP Borohrádek
Řešené území:k.ú. Borohrádek, Šachov u Borohrádku

 

Číslo (kód):83469789
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 18.3.2013  Usnesení č. 230/2013/MUBK 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 21.3.2018  Usnesení č. 246/2018/MUBK 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 6.5.2022  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.kostelecno.cz/uzemni-plany/ds-1028/p1=4699 
Záznam proveden dne:11.5.2022 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.