Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Špindlerův Mlýn - Změna č. 2 ÚP Špindlerův Mlýn
Řešené území:k.ú. Bedřichov v Krkonoších, Přední Labská, Špindlerův Mlýn

 

Číslo (kód):90513246
Pořizovatel:Městský úřad Špindlerův Mlýn 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo:25201255
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSEK OLDŘICH, PLZEŇ
• číslo autorizace:180

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 15.4.2013  Usnesení č. 10/5/2013-Z, 15.9.2014 usnesení č.43/9/2014-Z 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.5.2015  Usnesení č. 12/8/2015-ZM 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 14.9.2016  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.spindleruvmlyn.org/mestsky-urad/uzemne-planovaci-dokumentace/uzemni-plan/#.V9qD04fr3IU 
Záznam proveden dne:15.9.2016 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.