Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lipník nad Bečvou - Změna č. 11 ÚP Lipník nad Bečvou
Řešené území:k.ú. Lipník nad Bečvou

 

Číslo (kód):96054802
Pořizovatel:Městský úřad Lipník nad Bečvou 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Stanislav Vrubel (Architektonický ateliér), Bohuslavská 1326/, Lipník nad Bečvou
• identifikační číslo:63706792
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VRUBEL STANISLAV, LIPNÍK NAD BEČVOU
• číslo autorizace:2721

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.12.2021  478/2021-ZM20 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 15.7.2022 548/2022-ZM23 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesto-lipnik.cz 
Záznam proveden dne:18.7.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.