Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Liběšice
Řešené území:k.ú. Dolní Chobolice, Horní Chobolice, Horní Nezly, Liběšice u Litoměřic, Mladé, Soběnice, Srdov, Trnobrany, Zimoř

 

číslo (kód):26464480
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Stanislav Zeman - AUA - agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6
• identifikační číslo:14938634
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ZEMAN STANISLAV, PRAHA 6
• číslo autorizace:2220

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 28.6.2007   
Zadání zahájení projednání 11.7.2007  
schválení 16)    
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 3.11.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 2.11.2009 č.j. UPS/516/2009 
vydání 20) 24.2.2010  OOP 
nabytí účinnosti 12.3.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.6.2014  USNESENÍ Č. 300/30/06/2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 17.9.2018  usn. č. 363/17/09/2018 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 21.12.2021  Usnesení ZO č. 326/21/12/2021 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.libesice.cz 
Záznam proveden dne:20.7.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.