Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Drahotuše - Nad vápenkami
Řešené území:k.ú. Drahotuše

 

číslo (kód):39682734
Pořizovatel:Městský úřad Hranice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Helena Kočišová (Atelier A.VE.), Marie Majerové 3, Brno
• identifikační číslo:65861701
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOČIŠOVÁ HELENA, BRNO
• číslo autorizace:2536

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 24.3.2005 Usnesení č. 455/2005-ZM 20 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 26.4.2007  
schválení 25) 28.6.2007 Usnesení č. 192/2007-ZM 8 
Návrh zahájení projednání 26) 19.12.2007  
vydání 27) 26.6.2008 OOP Usnesení č. 474/2008-ZM 17 
nabytí účinnosti 3.10.2008  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:13.1.2009 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.