Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hoštka
Řešené území:k.ú. Hoštka, Kochovice, Malešov u Hoštky, Velešice u Hoštky

 

Číslo (kód):13633365
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (č. aut. 3575), ,
• identifikační číslo:10454730
Projektant
• jméno a příjmení:Mgr. Ing. arch. ČERNÝ ZDENĚK, PRAHA 5
• číslo autorizace:3575

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.9.2011  usn.č.1 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 29.9.2014  usn.č. 6.2.2 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 21.8.2020  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:16.9.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.