Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Hotel Lužec
Řešené území:k.ú. Lužec u Nejdku

 

Číslo (kód):36114138
Pořizovatel:Městský úřad Nejdek 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Ivan Štros, Dlouhá 66, Ostrov
• identifikační číslo:12403725
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTROS IVAN, OSTROV
• číslo autorizace:912

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 1.11.2015  
Možnost využití Schválení9) 20.4.2016 schvál. možnosti využití pořizovatelem - MěÚ Nejdek; 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:9.5.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Burešová 
Telefon:354222309 
Email:lenka.buresovaORR@kr-karlovarsky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.