Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Oleško
Řešené území:k.ú. Oleško u Rohatců

 

Číslo (kód):70110719
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:a23 architekti, Tři Dory 273, Kolín
• identifikační číslo:71407014
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DEJDAROVÁ MICHAELA, PRAHA 1
• číslo autorizace:4079

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 14.12.2015  usnesení č. 4 ze 7. zasedání ZO dne 14.12.2015 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 27.11.2017  usnesení č. 5 z 8. zasedání ZO dne 27.11.2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 31.1.2020 usn.č. 5 na zasedání ZO dne 18.12.2019 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.5.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.