Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Michalovice
Řešené území:k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek

 

Číslo (kód):70457094
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architekti Černí, urbanistický ateliér, Záhorského 885, Praha 5
• identifikační číslo:10454730
Projektant
• jméno a příjmení:Mgr. Ing. arch. ČERNÝ ZDENĚK, PRAHA 5
• číslo autorizace:3575

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 7.12.2016  usnesení 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.12.2017  usnesení č. 6/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 20.1.2021 Usnesení č. 5/2020 (vydání ÚP) 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:11.3.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.