Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie sídelní zeleně Kalovice
Řešené území x):k.ú. Kalovice

 

Číslo (kód):12994022
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Symbio studi s.r.o., Malinovského nám. 603/4, Brno
• identifikační číslo osoby:69034648
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. DRBALOVÁ PAVLA, ČÁSLAVICE
• číslo autorizace:4655

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 17.8.2020  
Možnost využití Schválení13) 26.8.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.litomerice.cz/uzemni-plany.cz 
Záznam proveden dne:26.8.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.