Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie plocha Z8 Předslavice
Řešené území x):k.ú. Předslavice

 

Číslo (kód):47230166
Pořizovatel:Obecní úřad Předslavice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, Tábor
• identifikační číslo osoby:12905097
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BUZU DAGMAR, TÁBOR
• číslo autorizace:3222

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 17.6.2021  
Možnost využití Schválení13) 27.7.2022  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.predslavice.cz/ 
Záznam proveden dne:28.7.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.