Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Hoštka (Kochovice) K1a+b
Řešené území x):k.ú. Kochovice

 

Číslo (kód):7634700
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o., Bruselská 266/14, Praha 2
• identifikační číslo osoby:25626825
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŘEHÁK MARTIN, MĚLNÍK
• číslo autorizace:4643

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 16.2.2022  
Možnost využití Schválení13) 13.6.2022 Usnesení č.j. MULTM/0044893/22/ROZ/PPe 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:13.6.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.