Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Žitenice-lokalita Z14, Z15 a Z16
Řešené území x):k.ú. Žitenice

 

Číslo (kód):77654664
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Jiří Müller, Domoušice 162, Domoušice
• identifikační číslo osoby:72627085
Projektant
• jméno a příjmení:MÜLLER JIŘÍ, ŽATEC
• číslo autorizace:3119

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 12.10.2018  
Možnost využití Schválení13) 20.2.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.litoměřice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:17.5.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.