Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Drahotuše - ulice Zahradní - Změna č. 1 RP Drahotuše - ulice Zahradní
Řešené území:k.ú. Drahotuše

 

Číslo (kód):58941286
Pořizovatel:Městský úřad Hranice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Helena Kočišová (Atelier A.VE.), Marie Majerové 3, Brno
• identifikační číslo:65861701
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KOČIŠOVÁ HELENA, BRNO
• číslo autorizace:2536

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 22.4.2010 Usnesení č. 985/2010-ZM 34 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 17.6.2010  
schválení 25) 9.9.2010 Usnesení č. 1071/2010-ZM 38 
Návrh zahájení projednání 26) 14.2.2011  
vydání 27) 16.6.2011 OOP Usnesení č. 186/2011-ZM 6 
nabytí účinnosti 6.7.2011  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:20.4.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.