Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Myštice - Změna č. 1 územního plánu Myštice
Řešené území:k.ú. Myštice

 

Číslo (kód):10396976
Pořizovatel:Obecní úřad Myštice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Na Rozmezí 209, Písek
• identifikační číslo:7328222
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BOČEK RADEK, PÍSEK
• číslo autorizace:3094

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 12.11.2018  rozhodnutí o pořízení a zpracování návrhu obsahu změny 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 28.11.2018  usnesení OZ o pořízení změny tzv. zkráceným postupem 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 23.4.2019  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.obecmystice.cz 
Záznam proveden dne:20.6.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.