Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Radošovice - Změna č. 3 Územního plánu Radošovice
Řešené území:k.ú. Radošovice u Strakonic

 

Číslo (kód):33135623
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Brůha a Krampera, architekti s.r.o., Vodní 12/42, České Budějovice 5
• identifikační číslo:3184439
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BRŮHA JIŘÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:103

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 19.10.2021  Usnesení č. 73/2021, zkrácený postup 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 19.10.2021  Obsah změny, zkrácený postup 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-radosovice 
Záznam proveden dne:1.11.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Eliška Kotousová 
Telefon:383700849 
Email:Eliska.Kotousova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.