Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Dolánky nad Ohří - ÚP Dolánky nad Ohří - změna č. 3
Řešené území:k.ú. Dolánky nad Ohří

 

Číslo (kód):33207339
Pořizovatel:Obecní úřad Dolánky nad Ohří 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Vávra - Studio KAPA, Na Petynce 173/88, Praha 6
• identifikační číslo:16898401
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. VÁVRA PETR, PRAHA 6
• číslo autorizace:1189

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 17.2.2021  usnesení ZO o pořízení změny zkráceným postupem a jejím obsahu 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 17.2.2021  usnesení ZO č. 4c/1/21 - rozhodnutí o obsahu změny 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 3.6.2022  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.dolankyno.cz 
Záznam proveden dne:8.6.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.