Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Předslavice - Změna č. 2 územního plánu Předslavice
Řešené území:k.ú. Kakovice u Volyně, Marčovice, Předslavice, Úlehle u Předslavic, Všechlapy u Volyně

 

Číslo (kód):39707583
Pořizovatel:Obecní úřad Předslavice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, Tábor
• identifikační číslo:12905097
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BUZU DAGMAR, TÁBOR
• číslo autorizace:3222

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 21.9.2017   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 22.11.2017   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 2.11.2018  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.predslavice.cz 
Záznam proveden dne:30.9.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.