Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Libochovany - Změna č.1 ÚP Libochovany
Řešené území:k.ú. Libochovany, Řepnice

 

Číslo (kód):64869325
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:3+1 architekti, Slavíčkovas 1, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:69298521
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 7.12.2016  usnesení 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 8.12.2017  Usnesení: Č. 6/2017 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 22.5.2020 Usnesení: Č. 124, 125 a 126/2020 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:16.12.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.