Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Strašice - Změna č. 1 Územního plánu Strašice
Řešené území:k.ú. Strašice v Pošumaví, Škůdra

 

Číslo (kód):76003663
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOTTFRIED ZDENĚK, PRAHA 7 - BUBENEČ
• číslo autorizace:2424

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 28.5.2020  usnesení č. 14/20, zkrácený postup 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 28.5.2020  zkrácený postup 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-strasice 
Záznam proveden dne:11.9.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Alena Vadlejchová 
Telefon:383700845 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.