Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Čestice - Změna č. 1 územního plánu Čestice
Řešené území:k.ú. Čestice

 

Číslo (kód):76305787
Pořizovatel:Úřad městyse Čestice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo městyse 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Vlastimil Smítka, Vlastiboř 21, Vlastiboř
• identifikační číslo:2757559
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLÁČEK JAROSLAV, ZNOJMO
• číslo autorizace:3253

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.2.2017  Usnesení č. 12 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 6.6.2017  Usnesení č. 17 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 24.3.2018  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   neplatila od 15.7.2020 (přezkum KÚ) do 17.2.2021 (zrušení přezkumu KS) 

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-cestice 
Záznam proveden dne:22.3.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.