Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Žitenice - Změna č.2 územního plánu Žitenice
Řešené území:k.ú. Skalice u Žitenic

 

Číslo (kód):78553407
Pořizovatel:Obecní úřad Žitenice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Petr Laube, 28. října 909, Neratovice
• identifikační číslo:86794361
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. LAUBE PETR, NERATOVICE
• číslo autorizace:3889

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 23.9.2019  Rozhodnutí ZO o pořízení změny 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.2.2020  Schváleno zadání změny 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 21.10.2021  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.zitenice.cz 
Záznam proveden dne:1.11.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.