Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Úštěk - Změna č. 1 ÚP Úštěk
Řešené území:k.ú. Bílý Kostelec, Brusov, Dolní Vysoké I, Držovice, Dubičná, Kalovice, Konojedy u Úštěku, Lukov u Úštěku, Ostré, Rašovice u Kalovic, Starý Týn, Tetčiněves, Úštěk, Vědlice

 

Číslo (kód):79790895
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo:25201255
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSEK OLDŘICH, PLZEŇ
• číslo autorizace:180

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 9.2.2011   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 13.5.2013   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.1.2020  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:14.1.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.