Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Úštěk - Změna č. 2 ÚP Úštěk
Řešené území:k.ú. Konojedy u Úštěku, Vědlice

 

Číslo (kód):79790895
Pořizovatel:Městský úřad Úštěk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Studio MAP s.r.o., B. Smetany 10, České Budějovice
• identifikační číslo:6856781
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DUBSKÝ FILIP, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:3588

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.4.2016  usnesení č. 82/2016 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.2.2018  usensení č. 69/2/28/2/2018 - zkrácení postup pořízení změny ÚP _ ZoU 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 4.1.2020 usn. č. 187/6/40/3/2019 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-ustek.cz/uzemni-plan/ds-4570/pl=1530 
Záznam proveden dne:1.7.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.