Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Úštěk - Změna č. 3 ÚP Úštěk
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):79790895
Pořizovatel:Městský úřad Úštěk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Studio MAP s.r.o., Nerudova 945/36, České Budějovice
• identifikační číslo:6856781
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DUBSKÝ FILIP, ČESKÉ BUDĚJOVICE
• číslo autorizace:3588

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 16.12.2019  usnesení č. 869/23/8/2/2019 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 24.6.2020  Schválená zpráva o uplat. dne 24.6.2020 usn. ZM č. 112/3/58/3/2020 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 10.5.2022 usnesení č. 85/2/26/3/2022 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.upustek.cz/ 
Záznam proveden dne:27.5.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.