Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Úlehle - Změna č. 2 ÚP Úlehle
Řešené území:k.ú. Švejcarova Lhota, Úlehle

 

Číslo (kód):84496705
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHUM architekti s.r.o., Gerstnerova 658/5, Praha - Holešovice
• identifikační číslo:1894871
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETR MICHAL, PRAHA 7
• číslo autorizace:4516

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 22.12.2020  Usnesení č. 5/2020 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-ulehle 
Záznam proveden dne:11.5.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Eliška Kotousová 
Telefon:383700849 
Email:Eliska.Kotousova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.