Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hoslovice - Změna č. 1 Územního plánu Hoslovice
Řešené území:k.ú. Hoslovice

 

Číslo (kód):86176698
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Projektový atelier AD, s.r.o., Husova tř. 1821/4, České Budějovice
• identifikační číslo:25194771
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. DANĚK JAROSLAV, HLUBOKÁ N/VLT.
• číslo autorizace:279

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.3.2020  usnesení č. 5/20, zkrácený postup 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 10.3.2020  zkrácený postup 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 30.6.2022  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-hoslovice 
Záznam proveden dne:15.7.2022 
Zaznamenal(a):Bc. Alena Vadlejchová 
Telefon:383700845 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.