Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Býčkovice - změna č. 1 ÚP Býčkovice
Řešené území:k.ú. Býčkovice

 

Číslo (kód):88106499
Pořizovatel:Obecní úřad Býčkovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architekti Černí, urbanistický ateliér, Záhorského 885, Praha 5
• identifikační číslo:10454730
Projektant
• jméno a příjmení:Mgr. Ing. arch. ČERNÝ ZDENĚK, PRAHA 5
• číslo autorizace:3575

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 18.11.2020  Usnesením ZO č. 3-20/20020 rozhodnuto o pořízení změny a jejím obsahu 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 18.11.2020  Schválení obsahu změny 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.11.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.