Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lovečkovice - Změna č. 2 ÚP Lovečkovice
Řešené území:k.ú. Dolní Šebířov, Hlupice, Knínice u Touchořin, Levínské Petrovice, Lovečkovice, Mukařov u Úštěku, Náčkovice, Touchořiny

 

Číslo (kód):97773377
Pořizovatel:Obecní úřad Lovečkovice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Michaela Štádlerová (PAFF architekti), Na spojce 628/10, Praha 10
• identifikační číslo:44257112
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTÁDLEROVÁ MICHAELA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.9.2017   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 29.8.2018  Zpráva o uplatňování ÚP (07/2008 - 03/2018) 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 27.12.2019  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.loveckovice.cz 
Záznam proveden dne:17.5.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.