Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Lnáře - Změna č. 4 ÚP Lnáře
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):98842583
Pořizovatel:Městský úřad Blatná 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PETR MICHAL, PRAHA 7
• číslo autorizace:4516

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 20.11.2019  v rámci zprávy o uplatňování ZO č. 125/2019 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 20.11.2019  v rámci zprávy o uplatňování ZO č. 125/2019 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 12.6.2020 usnesení ZO č. 25/2020 ze dne 13.5.2020 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/strategicke-dokumenty/uzemni-planovani/prehled-uzemne-planovaci-dokumentace-orp-blatna/lnare/ 
Záznam proveden dne:15.6.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Vlastimil Peterka 
Telefon:383416155 
Email:peterka@mesto-blatna.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.