Přehled o stavu urbanistických studií a rozpracované a schválené územně plánovací dokumentace obcí

Okres Plzeň-město
Plzeňský kraj
Regionální pracoviště MMR Plzeň

Obec Řešené území Typ Pořizovatel Zhotovitel Stav prací Datum Změny
Plzeň vyjma k.ú. Plzeň 4 ÚPN SÚ Statutární město
Plzeň
ÚKR města Plzně
RNDr. M. SVOBODA
schváleno 12/1995 Ano (5)
Plzeň pouze k.ú. Radčice u Křimic ÚPN Z Statutární město
Plzeň
ÚKR města Plzně
Ing.arch. M. MAURITZ
návrh 06/1998  
Plzeň pouze k.ú. Valcha US Statutární město
Plzeň
ÚKR města Plzně
Ing.arch. M. MAURITZ
koncept 09/2000  
Plzeň pouze k.ú. Bukovec US Statutární město
Plzeň
ÚKR města Plzně koncept 03/2000  
Plzeň pouze k.ú. Božkov US Statutární město
Plzeň
ÚKR města Plzně
Ing.arch. I. LANGOVÁ
koncept 02/2001