Přehled o stavu urbanistických studií a rozpracované a schválené územně plánovací dokumentace obcí

Okres hl. m. Praha
Hlavní město Praha
Regionální pracoviště MMR Praha

Obec Řešené území Typ Pořizovatel Zhotovitel Stav prací Datum Změny
Hl. m. Praha všechna k.ú. ÚPN SÚ Hl. m. Praha Útvar rozvoje hl. města Prahy
Ing.arch. P. DURDÍK
schváleno 01/2000