Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • BREUER, Bernd
  Öffentliche Stadträume und neue Freiräume.
  Veřejné městské prostory a nové volné plochy.
  Inform. Raumentw. 2004,č.11/12,s.699-706,8 obr.
  Výzkum BBR zveřejňuje dílčí výsledky: výzvy pro rozvoj měst a urbanismus, poukaz na prázdné a nové volné plochy a možnosti pro aktivity a dosud nezvládnuté výzkumné úkoly.
 • BUZZI, Francesco
  Neues Stadttor.
  Nová brána do města.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.1/2,s.50-53,7 obr.,3 pl.
  Město Lugano (Švýcarsko) se stává aglomerací, integruje 9 obcí. Na urbanistické přetvoření čtvrti Cornaredo (4 obce) byla vypsána soutěž. Článek prezentuje její výsledky.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Místo kotelníků bílé límečky.
  ASB 2004,č.1,s.25-29,9 obr.
  V administrativní prostory se přeměnila historická industriální budova parní kotelny v továrenském areálu Karlína. Architektonické řešení zadáno britské firmě, která rekonstruovala Docklands.
 • GOTTFRIEDSEN, Hendrik
  Berliner Parks und Plätze - Aspekte der Planung, des Baus und der Pflege für die öffentliche Hand.
  Berlínské parky a náměstí - aspekty plánování, výstavby a péče o veřejný sektor.
  Inform. Raumentw. 2004,č.11/12,s.687-693,3 obr.
  Parky, náměstí aj. veřejné plochy jsou pro město kulturně a ekologicky významné. Berlín má být příkladem, ale málo financí a nejasnost zdrojů ztěžuje jejich spravování.
 • GUERTNER, René
  Tram Zürich West: Lebensader eines Quartiers.
  Tramvaj Curych-Západ: životně důležitá tepna jedné městské čtvrti.
  Strasse und Verkehr 2005,č.1/2,s.24-27,3 obr.,2 pl.
  Pro další rozvoj potřebuje Curych-Západ spolehlivou síť MHD. Tramvaj učiní z přestavěné ulice tepnu a osu. Projekt může být schválen v březnu 2005.
 • HECK, Astrid
  Grün trifft Haus.
  Zeleň se setkává s budovou.
  Garten + Landschaft 2005,č.1,s.26-28,6 obr.
  Protože plochy uvolněné v Lipsku kvůli demolici budov jsou především v soukromém vlastnictví, zkouší město jejich časově omezené veřejné využívání. Péče o ně je bezplatná.
 • HERTLEIN, Vera
  Gepflegtes Graffiti auf der Multi-Kulti Promenade.
  Kultivované sprejerské výtvory na Multikulturní promenádě.
  Garten + Landschaft 2005,č.1,s.13-15,7 obr.,1 pl.
  Zanedbaná dopravní trasa v opomíjené berlínské čtvrti byla za spoluúčasti obyvatel přetvořena v promenádu, která spojuje různé společenské skupiny žijící v místě.
 • JIRKU, Almut
  Landschaftsplanerische Wettbewerbe als Instrument für innovative Freiraumgestaltung.
  Soutěže v plánování krajiny jako nástroj pro inovativní utváření volných ploch.
  Inform. Raumentw. 2004,č.11/12,s.707-716,3 obr.
  Soutěže provedené náležitě mohou ušetřit čas i peníze - krajinářská architektura může přispět k formování předměstí a k přestavbě měst.
 • KAROW, Daniela - SEGGERN, Hille von
  Experimente im öffentlichen Raum.
  Experimenty na veřejných plochách.
  Garten + Landschaft 2005,č.1,s.16-19,21 obr.
  V létě 2002 inicioval výzkumný tým univerzity v Hannoveru časově omezené aktivity a instalace. Tak se otevřely dveře bývalé pancéřové haly pro mládež. Prostředky byly prosté.
 • LAUINGER, Holger
  Rückbaukultur und soziale Aktivierung.
  Uvádění do původního stavu a společenská aktivizace.
  Garten + Landschaft 2005,č.1,s.33-35,5 obr.,lit.
  Přestavba není pouze úkolem pro změnu struktury města, ale především sociální a společenskou výzvou. Jak s participací obyvatelstva v záležitostech přestavby města.
 • PROFÉ, Beate - PLATE, Elke
  Die zukünftigen Strategien öffentlicher Freiraumentwicklung in Berlin.
  Budoucí strategie rozvoje veřejných ploch v Berlíně.
  Inform. Raumentw. 2004,č.11/12,s.659-667,6 gr.,2 mp.,4 obr.
  Berlín má dlouhodobě konstantní počet obyvatel, leč ti stárnou. Potřeba malých bytů roste, i zelených ploch, třeba i jen k časově omezenému využívání.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Místo kotelníků bílé límečky.
  ASB 2004,č.1,s.25-29,9 obr.
  V administrativní prostory se přeměnila historická industriální budova parní kotelny v továrenském areálu Karlína. Architektonické řešení zadáno britské firmě, která rekonstruovala Docklands.
 • MEREŽKO, Petr
  Problémová území, která nikdo nechce.
  Stavitel 2004,č.11,s.58
  Potenciální hrozba budoucnosti brownfields tzn. staré a nevyužívané plochy a nemovitosti. Otázkou je kdo zaplatí rekultivaci, sanaci či oživení starých nevyužívaných ploch a nemovitostí. Jaké jsou náklady.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022